Služby provádíme na základě mandátní smlouvy v oblastech přepravy, nakládky a vykládky pro všechny skupiny nebezpečných věcí, stanovené mezinárodním reglementem RID.

  • odborné školení osob, podílejcích se na přepravě nebezpečných věcí (RID 1.3)
  • sledování přepravních činností a uvádění do souladu s reglementem RID
  • pravidelné konsultace v přperavě nebezpečných věcí
  • ověřování pracovních postupů zaměstnanců přepravce-nakládce-vykádce a jeho vnitřních předpisů
  • vypracovávání a evidence příslušných nehodových zpráv
  • periodické vypracovávání povinné Výroční zprávy pro přperavu nebezpečných věcí RID
  • veškeré výše uvedené úkony provádíme podle ročního harmonogramu v konzultaci se zákazníkem

Veškeré výše uvedené úkony provádíme podle ročního harmonogramu v konzultaci se zákazníkem.

ABPZ

Naše poradenství = Vaše bezpečná přeprava!

 

Osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí